Corner Decor | Design & Furniture

Mongkok Restaurant

Địa điểm: Biên Hòa, Đồng Nai

Hạng mục công việc: Thiết kế & Quản lý thi công nội thất

Khách hàng: Phượng Hoàng Group