Corner Decor | Design & Furniture

Napa Valley

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Quản lý thi công nội thất

Khách hàng: CTCP Đầu Tư Xây Dựng Đinh Phát